Robbert Sedee

Kerngericht in Bedrijf

Ik ben dol op assessments van personen en op het duiden, toetsen en analyseren van ‘complexe situaties’. Ik wordt gedreven door een verlangen om zaken tot hun recht te laten komen, of door het willen aandragen van een opening of oplossing, dit gestalte geven, dat spreekt mij aan.

Ook mijn interesse om me na mijn studie te verdiepen en aanvulling te zoeken in oosterse wijsbegeertes, kalenders en geneeskundige oefeningen, zie ik als passend bij dit kernwaarden profiel. Zo werden mijn drijfveren verder gevoed door me te verdiepen in het fysieke en zielsbewuste waar ik mee in aanraking kwam tijdens mijn verblijf in het Zuidoost-Azieatische werelddeel. In de Zuidoost-Azieatische culturen zijn lichaam en geest sterk verbonden en met name de balans en onbalansbeleving van deze bewustzijnsdomeinen, interesseerde mij zeer.

Kort samengevat ben ik na een studie Ontwikkelingsbestuur een circulair pad ingeslagen met rollen als reisbegeleider, Vn-ambtenaar, ontwikkelingswerker en internationaal verkiezingswaarnemer. Daarin betekende mijn verblijf in Zuidoost-Azië voor mij een wenselijke stap richting verbreding en verdieping van zelfinzicht en perspectief. Mijn contacten met andere gewoonten en culturen, met name met die van zelforganisaties van vluchtelingen na mijn terugkomst in Nederland, hielpen mij verder in deze ontwikkeling.

Ik vervolgde met opleidingen en cursussen in: NLP, BMLi, Taylor Protocols VAR en natuurvoedingsleer en focuste hierbinnen op zelfactualisatie en empowerment van het individu. En met Healing Tao, Human Design en opnieuw I Tjing, ervoer ik uiteindelijk dat mijn rollen, thema’s en interesses op een plek raakte die goed voor mij is. Met dit weten en deze tools wil ik organisaties en teams ondersteuning bieden in hoe zij nog krachtiger en waarachtiger kunnen zijn. Vanuit de aard van het beestje en het gehele plaatje bezien, bijdragen aan: ‘Transforming the Self, the Business and Society’ met impact en betekenis met wat je doet. Dat is nu de oogst, dat voelt nu goed voor mij.